Шановні учні! Деякі навчальні матеріали потребують введення пароля для доступу. 
Деталі можна дізнатися у вчителя або переглянути в електронному журналі

Урок 49. Практична робота № 9 «Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву за заданими умовами»

Електронна версія підручника

Виконайте практичну роботу «Знаходження сум і кількостей значень елементів одновимірного масиву за заданими умовами» на с. 257.

Приклад виконання роботи за посиланням: https://youtu.be/FxtJR9eItkI?si=XifTU8BnS3XpGMaf 

Середовище розробки Lazarus

Створення проекту Lazarus та його перше збереження

Також можете переглянути