Тема: Навчальний проект.

Дата (коли був запланований урок): 07.05.2020.

Завдання: Урок 31. Навчальний проект.