Тема: Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів.

Дата (коли був запланований урок): 12.03.2020.

Завдання: підручник: с.63-65 (опрацювати, уміти пояснити своїми словами поняття «алгоритм»).