Тема: Алгоритми в нашому житті.

Дата (коли був запланований урок): 19.03.2020.

Завдання: підручник: с.66-67 (опрацювати, уміти навести приклад алгоритму із повсякденного життя).