Тема: Складання власних графічних алгоритмів.

Дата (коли був запланований урок): 23.04.2020.

Завдання: Урок 29. Складання власних графічних алгоритмів.