Тема: Середовище програмування Скретч .

Дата (коли був запланований урок): 26.03.2020.

Завдання: підручник: с.73-75 (опрацювати, знати).