Тема: Алгоритми для малювання фігур.

Дата (коли був запланований урок): 30.04.2020.

Завдання: Урок 30. Алгоритми для малювання фігур.