Тема: Дії з інформацією. Правдива і неправдива інформація.

Дата (коли був запланований урок): 05.10.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію.