Тема: Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Дата (коли був запланований урок): 05.05.2020.

Завдання: Урок 33. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.