Тема: Розв’язування задач, які передбачають програмне опрацювання події.

Дата (коли був запланований урок): 08.04.2020.

Завдання: Урок 27. Розв’язування задач, які передбачають програмне опрацювання події.