Тема: Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.

Дата (коли був запланований урок): 15.04.2020.

Завдання: Урок 28. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.