Тема: Поняття події. Види подій.

Дата (коли був запланований урок): 18.03.2020.

Завдання: Підручник: с.84-с.87 (опрацювати, знати).