Тема: Програмне опрацювання події.

Дата (коли був запланований урок): 25.03.2020.

Завдання: Підручник: сторінка 89, дайте відповідь на питання №6.