Тема: Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі.

Дата (коли був запланований урок): 29.04.2020.

Завдання: Урок 30. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі.