Тема: Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

Дата (коли був запланований урок): 17.11.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію за посиланням, ст. 32-33 у підручнику.