Тема: Операції над об’єктами та групами об’єктів.

Дата (коли був запланований урок): 06.10.2020.

Завдання: У графічному редакторі Paint створіть їжачкову сімейку відповідно до інструкції, розміщеній у файлі за посиланням.