Тема: Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Дата (коли був запланований урок): 06-07.05.2020, 13-14.05.2020, 20-21.05.2020.

Завдання: Уроки 31-33. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.