Тема: Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами.

Дата (коли був запланований урок): 18-19.03.2020.

Завдання: Опрацювати матеріал та виконати завдання у додатку 1.