Тема: Створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціонування об’єктів.

Дата (коли був запланований урок): 25-26.03.2020.

Завдання: Опрацювати матеріал за посиланням.