Тема: Адресація. Формули.

Дата (коли був запланований урок): 18.11.2020.

Завдання: опрацюйте презентацію за посиланням, п. 3.3, ст. 99-105 підручника.