Тема: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Дата (коли був запланований урок): 23.03.2020.

Завдання: Підручник: с.205-с.206, виконайте завдання №1, №2.


Тема: Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.

Дата (коли був запланований урок): 23.03.2020.

Завдання: Підручник: с.207-с.211 (опрацювати, знати).