Тема: Розв’язування компетентнісних задач (2 уроки).

Дата (коли був запланований урок): 07.04.2020.

Завдання: Урок 55-56. Розв’язування компетентнісних задач.