Тема: Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

Дата (коли був запланований урок): 17.03.2020.

Завдання: Підручник: с. 258 – с. 269 (опрацювати, знати).


Тема: Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

Дата (коли був запланований урок): 17.03.2020.

Завдання: Підручник: с. 258 – с. 269 (опрацювати, знати).