Тема: Конструювання сайтів з використання онлайн-систем.

Дата (коли був запланований урок): 24.03.2020.

Завдання: Підручник: с.270, практична робота №13.


Тема: Розв’язування компетентнісних задач.

Дата (коли був запланований урок): 24.03.2020.

Завдання: Підручник: с.272-с.275 (опрацювати, знати).