Тема: Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

Дата (коли був запланований урок): 18.01.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Також опрацюйте фрагмент з підручника.