Тема: Розв’язування компетентнісних задач.

Дата (коли був запланований урок): 29.03.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Також опрацюйте параграф 10.1, ст. 272-274 підручника.