Тема: Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.

Дата (коли був запланований урок): 05.10.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію.