Тема: Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів.

Дата (коли був запланований урок): 12.03.2020.

Завдання: Опрацювати презентацію.