Тема: Доповнення текстів зображеннями.

Дата (коли був запланований урок): 26.03.2020.

Завдання: Раніше набраний текст (в текстовому редакторі Word) доповнити зображеннями.