Тема: Основні команди редагування: вирізати, копіювання, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

Дата (коли був запланований урок): 19.03.2020.

Завдання: Опрацювати презентацію. У текстовому редакторі Word набрати будь-який текст (5-6 речень), опрацювати основні команди редагування тексту.