Тема: Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Рекомендоване завдання:

  1. Опрацювати презентацію.
  2. Раніше набраний текст (в текстовому редакторі Word) доповнити таблицею.