Тема: Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Дата (коли був запланований урок): 09.04.2020.

Завдання: Урок 27. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.