Тема: Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

Дата (коли був запланований урок): 17.03.2020.

Завдання: Підручник: сторінка 124, завдання №4, №5.