Тема: Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами .

Дата (коли був запланований урок): 24.03.2020.

Завдання: опрацювати презентацію.