Тема: Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Дата (коли був запланований урок): 31.03.2020.

Завдання: опрацювати презентацію. Виконати вправи.