Тема: Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Дата (коли був запланований урок): 12.04.2021.

Завдання: опрацювати презентацію. Виконати вправи.

Тема: Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Дата (коли був запланований урок): 29.03.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Для самоперевірки виконайте вправу за посиланням: http://learningapps.org/watch?v=pzrkzj3ac

Тема: Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Дата (коли був запланований урок): 18.01.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Прочитайте інформацію на ст. 95-96 підручника.

Тема: Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.

Дата (коли був запланований урок): 11.01.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Прочитайте інформацію на ст. 101 підручника.

Тема: Списки. Послідовні списки у текстах.

Дата (коли був запланований урок): 30.10.2020.

Завдання: Опрацюйте презентацію.

Тема: Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Дата (коли був запланований урок): 05.05.2020.

Завдання: Урок 33. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Тема: Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Рекомендоване завдання:

  1. Опрацювати презентацію.

Тема: Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Дата (коли був запланований урок): 28.04.2020.

Завдання: Урок 32. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Тема: Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Рекомендоване завдання:

  1. Опрацювати презентацію.
  2. Виконати для самоперевірки завдання в LearningApps.