Тема: Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Рекомендоване завдання:

  1. Опрацювати презентацію.
  2. Виконати для самоперевірки завдання в LearningApps.