Тема: Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Дата (коли був запланований урок): 28.04.2020.

Завдання: Урок 32. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.