Тема: Зберігання інформації. Носії інформації.

Дата (коли був запланований урок): 21.04.2020.

Завдання: Урок 31. Зберігання інформації. Носії інформації.