Тема: Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Дата (коли був запланований урок): 31.03.2020.

Завдання: опрацювати презентацію. Виконати вправи.

Тема: Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами .

Дата (коли був запланований урок): 24.03.2020.

Завдання: опрацювати презентацію.

Тема: Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.

Дата (коли був запланований урок): 17.03.2020.

Завдання: Підручник: сторінка 124, завдання №4, №5.