Тема: Пристрої введення та виведення інформації.

Рекомендоване завдання:

  1. Опрацювати презентацію.