Тема: Пристрої введення та виведення інформації.

Дата (коли був запланований урок): 14.04.2020.

Завдання: Урок 30. Пристрої введення та виведення інформації.