Тема: Складові комп’ютера.

Дата (коли був запланований урок): 07.04.2020.

Завдання: Урок 29. Складові комп’ютера.