Тема: Лінійні алгоритми.

Дата (коли був запланований урок): 18.03.2020.

Завдання: Підручник: сторінка 176, завдання №4, №5.