Тема: Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч.

Дата (коли був запланований урок): 25.03.2020.

Завдання: Підручник: сторінка 177, практична робота №4, завдання №1.