Тема: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин (2 уроки).

Дата (коли був запланований урок): 16.03.2020.

Завдання: Підручник: с.200-с.205 (опрацювати, знати).