Тема: Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

Дата (коли був запланований урок): 30.03.2020.

Завдання: Підручник: с.211-с.212, дайте відповіді на запитання №1, №3, №7.


Тема: Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

Дата (коли був запланований урок): 30.03.2020.

Завдання: Підручник: с.213-с.215 (опрацювати, знати).