Тема: Розв’язування компетентнісних задач (2 уроки).

Дата (коли був запланований урок): 14.04.2020.

Завдання: Урок 57-58. Розв’язування компетентнісних задач.