Тема: Розв’язування компетентнісних задач (2 уроки).

Дата (коли був запланований урок): 31.03.2020.

Завдання: Підручник: с.275, виконати завдання №9.