Тема: Поняття бази даних.

Дата (коли був запланований урок): 11.01.2021.

Завдання:

  1. Опрацюйте презентацію.
  2. Також опрацюйте фрагмент з підручника.